Transferowanie zysków w grupach kapitałowych

O intratnej współpracy małych z dużymi, czyli o transferowaniu zysków w grupach kapitałowych pomiędzy spółkami dominującą i zależną – pisze Rafał Kolano, radca prawny.

Zależności są częścią rzeczywistości spółek i warto tę rzeczywistość dobrze poznać.W obecnym prawie nie ma przeciwwskazań do zawierania „nienazwanych” umów koncernowych; co więcej, umowy te są nazywane w ustawie umowami o przekazywaniu zysków.

Ustawa nie precyzuje jednak, jak taką umowę należy konstruować i jakim zmianom ulegną obowiązki organów w efekcie jej zawarcia. Bez kompetentnego wsparcia prawnego, zarządcy nie decydują się na wprowadzanie tych umów w życie, rezygnując z dobrodziejstwa kształtowania ich treści.

Korzyści w zawieraniu umów o przekazywaniu zysków należy upatrywać w maksymalizacji zysku spółki dominującej. Pożądany efekt można osiągnąć poprzez transferowanie zysku ze stabilnej finansowo i organizacyjnie spółki zależnej, w której partycypuje spółka dominująca.

Co ciekawe, właściciele spółki, którzy faktycznie oddali kontrolę nad nią swoim menedżerom, zachowują uprawnienia decyzyjne w sprawie transferowania zysku. Zatem, cały proces nie sprowadza się wyłącznie do tego, że kadra zarządzająca maksymalizuje swoje zyski. Przeciwnie, interesy właścicieli i menedżerów zbiegają się. Z tego wynika, że transfer zasobów z danej firmy realizowany jest przez właściciela z wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń osób zatrudnionych w spółce i to w celu osiągnięcia obopólnych korzyści.

Niezależnie od powyższego, żaden ze wspólników nie lubi dokładać prywatnych środków na realizację – często kosztownych – inwestycji spółki. Udzielanie pożyczek z kapitałów własnych nie zawsze się opłaca. Kiedy do rąk spółki dominującej trafia bezpośrednio zysk spółki zależnej nastroje wspólników dokapitalizowanej spółki znacznie poprawiają się. Ryzyko gospodarcze przyszłych inwestycji obniża się, bowiem odchodzą zmartwienia związane ze zwrotem środków i ich wysokim oprocentowaniem. Niebanalni inwestorzy potrafią zaspokoić interesy obu stron takiej umowy.

Kancelaria Radcy Prawnego Rafała KolanoKatowice, ul. Jagiellońska 6/17tel. 32 201 07 10www.radcy-prawni.com.pl

Zapisz