Szkoła pijarska. Teraz pora na liceum

Mamy świetne wyniki i dlatego chcemy umożliwić młodzieży kształcenie na kolejnym szczeblu. Od roku szkolnego 2019/2020 zamierzamy uczyć również w liceum – zapowiada o. Sławomir Dziadkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach.

Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach niebawem się rozwinie. Chcielibyśmy, aby od roku szkolnego 2019/2020 młodzież miała możliwość kontynuowania nauki w liceum. W przyszłym roku podamy szczegóły dotyczące konkretnych profili i ogłosimy rekrutację. Zanim jednak powitamy licealistów w naszej szkole, chcemy zadbać o dodatkową powierzchnię do nauki (myślimy o dobudowaniu jednego piętra w budynku szkoły).

W związku z reformą edukacji, chcielibyśmy otworzyć dwie klasy: trzyletniego liceum oraz czteroletniego liceum. Obecnie w Polsce działają cztery licea pijarskie: w Krakowie, Łowiczu, Poznaniu i Elblągu. Abiturienci każdej ze szkół mogą pochwalić się świetnymi wynikami matur – wyniki egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, są wyższe od średniej krajowej. Ten sukces chcielibyśmy powtórzyć także w Katowicach.

Egzamin gimnazjalny

Nasza szkoła od lat gwarantuje dobry poziom i wyniki egzaminów o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt punktów procentowych wyższe od średniej krajowej. Mamy rozszerzoną siatkę obowiązujących zajęć i wiele uwagi poświęcamy przedmiotom egzaminacyjnym. Nasi uczniowie uczą się w mniej licznych klasach i chętnie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych (m.in. kółka gitarowego, gier i zabaw w języku angielskim, zajęć kaligraficznych, kółka podróżniczego).

Naszym atutem jest program wychowawczy, związany z wielowiekową pijarską tradycją. Wartości chrześcijańskie, które przekazujemy, wpływają nie tylko na rozwój religijny dziecka, ale też na jego samodyscyplinę i rzetelne podejście do nauki. Ważna dla nas jest współpraca z uczniem oraz jego rodzicami. Organizujemy wymiany uczniów ze szkołą pijarską w Elblągu, a ostatnio rozpoczęliśmy współpracę z pijarską placówką w Katalonii – w Barcelonie.