Polsko-katalońskie wymiany uczniowskie

Wymiany uczniów są jednym z elementów wychowawczych, jakie swoim podopiecznym oferuje Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach. Uczniowie zwiedzają różne regiony Polski i Europy, zawierają nowe znajomości i poznają inne kultury.

Dla starszych…
Wymiana z pijarską Szkołą w Barcelonie Escola Pia BalmesOd dwóch lat w połowie października starsi uczniowie szkoły pijarskiej mają możliwość wyjazdu do Barcelony. To okazja, aby doskonalić język angielski, poznać katalońską kulturę i zdobyć nowych przyjaciół. W tym roku szkolnym już siedemnaścioro uczniów z Katowic wzięło udział w pierwszym etapie wymiany. Podczas pobytu w Hiszpanii młodzież zwiedziła Barcelonę oraz mniejsze katalońskie miasteczka. Niesamowite wrażenie zrobiła na uczniach wioska Poble Espanyol z wąskimi uliczkami, szlacheckimi pałacami, miejskim ratuszem oraz zabytkowymi kościołami. Najważniejsza była jednak możliwość przebywania w gronie rówieśników z innych krajów, wymiana poglądów, uczestniczenie w codziennym życiu rodzinnym i szkolnym. W kwietniu tego roku Katalończycy gościli w Katowicach.

Dla młodszych…
Wymiana z pijarską Szkołą w ElbląguOd trzech lat młodsi uczniowie szkół pijarów w Katowicach i Elblągu na krótki czas zmieniają miejsce nauki. W połowie października uczniowie z Elbląga przyjeżdżają do Katowic. Zwiedzają region, biorą udział w niektórych zajęciach szkolnych. Zawsze duże wrażenie na gościach z województwa warmińsko-mazurskiego robi zaplecze katowickiej szkoły, w tym m.in. własna sala gimnastyczna, basen czy ścianka wspinaczkowa. Z kolei katowiccy uczniowie, którzy na początku czerwca wyruszają z rewizytą do Elbląga, zawsze cieszą się na możliwość zwiedzania Warmii i Trójmiasta.