Limited company zamiast spółki z o. o.?

Najpopularniejszą formą spółki w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; pod koniec 2015 r. było ich ponad 382 tys. (o 40 tys. więcej niż w 2014 r.). Dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej można jednak poszukać bardziej przyjaznych rozwiązań prawnopodatkowych za granicą – pisze radca prawny Rafał Kolano

Powodem rejestrowania firm za granicą są zastane warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, które jedni przedsiębiorcy znoszą, a inni nie. Właśnie ci drudzy decydują się na poszukiwanie bardziej przyjaznych rozwiązań prawnopodatkowych, a ich uwaga najczęściej koncentruje się na Wielkiej Brytanii, która zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem łatwości prowadzenia biznesu.

Limited Company, w skrócie Ltd jest najbardziej lubianą spółką na Wyspach, będącą odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Upatruje się korzyści w przyjaznym ustawodawstwie wewnętrznym, zwłaszcza w zakresie anonimowości w działalności biznesowej oraz tańszych rozwiązaniach dających większą rentowność ekonomiczną, a ponadto w braku obowiązku wpłacania zadeklarowanego kapitału zakładowego na konto bankowe firmy.

Spółki w Wielkiej Brytanii rozpoznają dwa typy polskiego przedsiębiorcy – takiego, którego źródłem przychodów jest dywidenda oraz takiego, który czerpie przychody ze stosunku pracy, a więc najprościej w świecie, zawiera ze spółką umowę o pracę celem optymalnego transferu dochodów ze spółki. Ostatni z nich, opodatkuje się podatkiem od osób fizycznych na Wyspach, gdzie kwota wolna od podatku jest 15-krotnie wyższa od naszej (10,6 tys. funtów). Pierwszy zapłaci wcześniej za wyprowadzaną ze spółki dywidendę w wysokości co najmniej 20 proc. (zysk do 31,8 tys. funtów).

Z podatków dochodowych rozliczą się oni w kraju, w którym spółka ma swoją siedzibę, niemniej jednak, praktyka pokazuje, że w pewnych wypadkach, zobowiązani będą płacić podatek od dochodu spółki zagranicznej, jeżeli np. odkryje się inne miejsce podejmowania kluczowych decyzji zarządu. Być może, optymalnego transferu dochodów z takiej spółki należy poszukiwać w strukturach holdingowych i zależności matka-córka – o czym wiedzą najlepiej już sami zainteresowani

 

Spółka z o. o. w Polsce

Najpopularniejsza forma prawna w Polsce

Kapitał wpłacany na konto bankowe firmy, standardowy wynosi 5 tys. złotych, podzielony na 100 udziałów po 50 zł każdy

Widoczne dane wspólników w rejestrze publicznym (od 10 proc. udziału w kapitale zakładowym).

Jeżeli nie zakładamy spółki w trybie S24, procedura rejestracji trwa średnio 2-3 tygodnie czasu.


 

Spółka Ltd na Wyspach Brytyjskich

Renoma międzynarodowa

Kapitał deklarowany, standardowy wynosi 1 tys. funtów, podzielony na 1 tys. akcji po 1 funt każda

Możliwość zachowania anonimowości akcjonariuszy w rejestrach publicznych bez względu na wielkość udziału w kapitale zakładowym

Rejestracja spółki nawet w 24 godziny, o ile formularz zostanie wypełniony do godziny 15.00

Kancelaria Radcy Prawnego Rafała KolanoKatowice, ul. Jagiellońska 6/17Tel. 32 201 07 10
www.radcy-prawni.com.pl