Klik i pozew złożony

Dziś wiele różnych spraw możemy załatwić bez wychodzenia z domu, używając komputera czy smartfona. Informatyzacja dotyczy także w znacznym stopniu polskiego sądownictwa. Dzieje się to m.in. za sprawą Elektronicznego Postępowania Upominawczego – pisze Rafał Kolano, radca prawny.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zostało wdrożone w 2010 roku. Dzięki niemu, każda osoba fizyczna, prawna czy przedsiębiorca ma możliwość skutecznego dochodzenia przed sądem swoich wierzytelności za pomocą sieci. Co ważne, pozwanie dłużnika odbywa się w bardzo prosty sposób, poprzez specjalny system utworzony w Internecie. Wystarczy utworzyć konto oraz użyć podpisu elektronicznego założonego na potrzebę EPU.

Samo wniesienie pozwu odbywa się w sposób intuicyjny: system prowadzi użytkownika krok po kroku, tworząc stosowne pismo. Najważniejsze informacje, jakie należy podać, to: oznaczenie dłużnika, określenie należności oraz przysługujących odsetek, wskazanie dowodów (np. nieopłaconej faktury VAT) oraz krótkie uzasadnienie wnoszonego powództwa. Gotowy pozew należy opatrzyć podpisem elektronicznym. Potem wystarczy dokonać opłaty poprzez system bankowości internetowej – dokładnie na takiej samej zasadzie, jak w przypadku robienia zakupów w sklepach internetowych. Warto podkreślić, że wniesienie takiego powództwa kosztuje 1,25 proc. dochodzonej należności (kwota ta zostanie zwrócona, jeżeli pozew okaże się skuteczny). Całość komunikacji z sądem odbywa się także za pośrednictwem systemu EPU. Sąd dokonuje doręczeń elektronicznych, informując o przebiegu sprawy. W przypadku umieszczenia jakiegoś pisma w systemie, wierzyciel otrzymuje stosowną wiadomość e-mail.

Co istotne, skutek doręczenia, czyli oznaczenia daty i godziny, kiedy otrzymaliśmy pismo, następuje w momencie zalogowania się do systemu (bez faktycznego zapoznania się z pismem) lub po upływie 14 dni od umieszczenia pisma w systemie przez sąd. Chwila doręczenia jest istotna, gdyż od tego momentu liczy się termin do wniesienia np. odpowiedzi na wezwanie w przypadku pojawienia się pewnych wątpliwości. Skutecznie wniesiony i pozytywnie rozpatrzony pozew skutkuje wydaniem nakazu zapłaty, który następnie zostaje opatrzony klauzulą wykonalności.

W przypadku dalszego braku zapłaty, pozostaje jedynie złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, co można uczynić również za pośrednictwem EPU. Jeżeli sąd uzna, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty lub dłużnik wniesie skuteczny sprzeciw od wydanego już dokumentu, sprawa trafia do zwykłego sądu. Wystarczy wtedy przesłać wskazane w pozwie dowody oraz uzupełnić opłatę sądową do wysokości 5 procent dochodzonej kwoty. Samo postępowanie może toczyć się bez udziału stron.

Jak wskazują statystyki, EPU jest niezwykle popularnym i skutecznym sposobem dochodzenia należności. Jeżeli wierzyciel ma problem z wyegzekwowaniem zapłaty, warto wnieść pozew przez Internet. Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Kolano wniosła dotychczas około 200 pozwów poprzez Elektroniczne Biuro Upominawcze.

Kancelaria Radcy Prawnego Rafała KolanoKatowice, ul. Jagiellońska 6/17tel. 32 201 07 10www.radcy-prawni.com.pl.