In Corpore Modelowo holistyczne

Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore to jedna z najbardziej innowacyjnych placówek w Polsce oferujących kompleksową pomoc diagnostyczno-terapeutyczną. Dziś ma filie w Dąbrowie Górniczej i Częstochowie, a lada chwila otworzy trzecią – w Krakowie. Jednakże, historia sukcesu In Corpore zaczęła się i toczy przede wszystkim tutaj – w Centrum Handlowym Bażantowo

TEKST: Bartłomiej Wnuk.

MODELOWA PLACÓWKA

In Corpore opiekuje się ponad tysiącem dzieci z regionu, kraju, a nawet z zagranicy. Specjaliści z różnych dziedzin nie tylko diagnozują młodych podopiecznych, ale też wyznaczają kierunki ich terapii – także w domach, przedszkolach i szkołach podopiecznych. Takie – holistyczne podejście to znak rozpoznawczy placówki i jej wizytówka. Wszystko działa modelowo do tego stopnia, że jako wzór stawiane jest nawet w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, a Uniwersytety z Bochum i Miami chcą pracować właśnie ze specjalistami z In Corpore.

SZYBKO I HOLISTYCZNIE

– Jeśli dziecko niechętnie chodzi do szkoły, ma kłopoty w nauce lub ciągnie ogony z matematyki, to nie musi oznaczać, że jest leniwe. Czasem może okazać się, że zmaga się z poważniejszym problemem. Systemowo znajdzie profesjonalną opiekę, ale to wymaga dużego wysiłku rodziców. Najpierw muszą odnaleźć się w systemie, żeby wiedzieć gdzie, z jakiej pomocy i na jakich zasadach mogą skorzystać; potem muszą tę pomoc zorganizować, co wiąże się z oczekiwaniem na wizyty i podróżami. Pacjent staje się petentem – mówi dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, prezes Fundacji In Corpore, logopeda i terapeuta rodzinny. – U nas pacjent wszystko dostaje na miejscu i to już podczas pierwszej wizyty. Czas, szczególnie w przypadku najmłodszych dzieci, ma niebagatelne znaczenie w procesie leczenia schorzeń, ale największe znaczenie ma podejście holistyczne, które wyraża się w możliwości ekspresowych konsultacji pomiędzy ekspertami różnych specjalności (lekarzami, terapeutami) oraz w zapewnieniu wachlarza metod i form pomocy, z wykorzystaniem niezwykle skutecznych i sprawdzonych na rynku innowacji terapeutycznych – tłumaczy dr Iwona Sosnowska-Wieczorek.

zima16incorpore3Dzięki finansowaniu z trzech źródeł (w tym z NFZ), Centrum oferuje pełną dostępność swoich usług

OD POCZĄTKU W BAŻANTOWIE

Historia In Corpore nierozerwalnie wiąże się z Bażantowem. Dziś ma filie w Dąbrowie Górniczej i Częstochowie, a lada chwila otworzy trzecią – w Krakowie. Jednak to w miejscowym Centrum Handlowym Bażantowo In Corpore wytyczało swoją drogę do sukcesu. Przy ul. Bażantów 2 działają: NZOZ, który prowadzi działania finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym m.in. rehabilitację słuchu i mowy dla dzieci; Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje m.in. wczesne wspomaganie rozwoju oraz Fundacja In Corpore, która prowadzi, promuje i wspomaga działania badawcze, diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne oraz szkoleniowe, a jej celem jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym z dysfunkcjami oraz niepełnosprawnościami. Jej działania ukierunkowane są także na ulepszanie warsztatu pracy nauczycieli poprzez organizowanie różnych form doskonalących oraz kwalifikacyjnych. W Bażantowie funkcjonuje również Instytut Ekspertyz Psychologiczno-Sądowych, który oferuje diagnostykę i opiniowanie w sprawach sądowych dotyczących m.in. władzy rodzicielskiej, relacji rodzinnych, dysfunkcjonalności rodziny oraz opieki nad dzieckiem.

– To bardzo specjalistyczna oferta, dlatego trudno powiedzieć, abyśmy działali tylko lokalnie, czy nawet regionalnie, ale bardzo cenimy sobie bliskość osiedla, które tworzą głównie młode rodziny z dziećmi. Mają ten komfort, że mogą korzystać z naszego wsparcia na co dzień. In Corpore to świat pozytywnego myślenia o rozwoju, w którym każdy może liczyć na profesjonalną pomoc i wsparcie – podsumowuje dr Sosnowska-Wieczorek.

Kiedy warto odwiedzić fachowców?

Rodziców powinny zaniepokoić takie objawy, jak: zaburzenia koncentracji, brak mowy lub problemy z prawidłową wymową, rozumieniem i interpretacją poszczególnych dźwięków, słów a nawet wieloczłonowych poleceń. Jeśli rozwój dziecka przebiega w sposób nietypowy, dziecko ma trudności z nabywaniem sprawności motorycznej, pisaniem, czytaniem, liczeniem, jeśli jest drażliwe i nadpobudliwe lub osowiałe i wycofane, jeśli ma problemy z koordynacją ruchową, bądź jeśli dziecko przejawia trudności emocjonalne, źle funkcjonuje w grupie – to znak, że potrzebuje wsparcia specjalisty. Pomoc mogą otrzymać nie tylko dzieci, ale także młodzież i dorośli.

zima16incorpore2

Pod opieką In Corpore jest ponad tysiąc dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym m.in. z autyzmem, niepełnosprawnościami, zaburzeniami emocjonalnymi i koncentracji, nadpobudliwością psychoruchową oraz z zaburzeniami słuchu i mowy, w tym z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i afazją. Podopieczni stanowią grupę wiekową od poczęcia do dorosłości.

Badania przesiewowe realizowane przez In Corpore wykazały, że prawie połowa (!) dzieci w wieku przedszkolnym ma deficyt w słyszeniu obwodowym lub centralnym.

Zapisz

Zapisz