5 PYTAŃ O POLSKĄ STREFĘ INWESTYCJI

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji przedsiębiorcy mogą uzyskać 10, 12 lub 15 lat na zrealizowanie przedsięwzięcia i skorzystanie z ulgi podatkowej. Minimalne koszty inwestycji to od 0,5 do 100 mln zł. Na pytania o Polską Strefę Inwestycji odpowiada Rafał Kolano, radca prawny i przewodniczący rady nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

czytaj dalej

5 pytań o RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest unijnym aktem prawnym, który na nowo definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. Jakie zmiany ze sobą niesie? Opowiada Tomasz Chmielewski, adwokat.

czytaj dalej

Porwanie rodzicielskie – jak sobie radzić w trudnej sytuacji

W ostatnich latach wielu Polaków wyjechało za granicę na stałe w celach zarobkowych i tam też ułożyło sobie życie. Za granicą żyją nie tylko polskie pary, ale także pary „mieszane” – w których jeden z partnerów jest obywatelem innego kraju. Ten stan rzeczy nie pozostaje bez wpływu na kwestie dotyczące statusu prawnego dziecka, gdy dochodzi do rozstania parterów. Przede wszystkim dotyczy to przypadków, gdy obywatel polski po rozstaniu chce wrócić do Polski wraz z dzieckiem, ale brak jest zgody drugiego rodzica na wyjazd dziecka z kraju dotychczasowego stałego pobytu – piszą Paweł Goik – adwokat i Martyna Miszczyk-Mazek – radca prawny. czytaj dalej

Klik i pozew złożony

Dziś wiele różnych spraw możemy załatwić bez wychodzenia z domu, używając komputera czy smartfona. Informatyzacja dotyczy także w znacznym stopniu polskiego sądownictwa. Dzieje się to m.in. za sprawą Elektronicznego Postępowania Upominawczego – pisze Rafał Kolano, radca prawny. czytaj dalej

Puk, puk! Tu policja skarbowa

Zadaniem Służby Celno-Skarbowej jest rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie oraz ściganie przestępstw i wykroczeń skarbowych. O tym, jakie uprawnienia przysługują funkcjonariuszom i jak może przebiegać kontrola skarbowa – pisze Rafał Kolano, radca prawny. czytaj dalej

Limited company zamiast spółki z o. o.?

Najpopularniejszą formą spółki w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; pod koniec 2015 r. było ich ponad 382 tys. (o 40 tys. więcej niż w 2014 r.). Dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej można jednak poszukać bardziej przyjaznych rozwiązań prawnopodatkowych za granicą – pisze radca prawny Rafał Kolano

czytaj dalej

Podział majątku wspólnego, a kredyt hipoteczny

Rozwód nie zawsze oznacza definitywny koniec relacji prawnych, jakie łączyły małżonków. Często batalia między byłymi małżonkami rozpoczyna się na nowo w związku z podziałem wspólnego majątku. O tym, jak w trakcie rozwodu poradzić sobie z podziałem majątku i zobowiązań kredytowych piszą radca prawny Martyna Miszczyk-Mazek i adwokat Paweł Goik.

czytaj dalej

Dziedziczenie przedsiębiorstwa jednoosobowego. Jak zabezpieczyć dalsze losy firmy rodzinnej?

Kodeks cywilny definiuje przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Do tych pierwszych zaliczyć możemy takie prawa jak: prawo własności nieruchomości, maszyn, urządzeń, środków transportu, prawa wynikające z umów cywilnoprawnych itp. Z kolei składnikami niematerialnymi są m.in.: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie.

czytaj dalej

Spółka osobowa lepsza niż z o.o.?

Podatkowo tak Wśród przedsiębiorców dominuje przekonanie, że optymalną formą prowadzenia działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wynika to przede wszystkim z przepisów ograniczających odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Tymczasem, poza tym udogodnieniem, istnieje wiele wad takiego rozwiązania, w szczególności związanych z wyższymi kosztami prowadzenia działalności w tej formie prawnej. Z podatkowego punktu widzenia korzystniejszym rozwiązaniem jest prowadzenie działalności w formie spółki osobowej. W spółkach tego typu podatek dochodowy nie podlega bowiem tzw. podwójnemu opodatkowaniu.

czytaj dalej