5 pytań o RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest unijnym aktem prawnym, który na nowo definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. Jakie zmiany ze sobą niesie? Opowiada Tomasz Chmielewski, adwokat.

1. Czym jest RODO?
RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Kogo dotyczy?
RODO jako akt stosowany bezpośrednio w państwach członkowskich Unii Europejskiej wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenie to obowiązuje tzw. administratora danych, którym będzie osoba fizyczna, osoba prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe osób fizycznych. RODO nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez osoby fizyczne na użytek działalności domowej lub osobistej.

3. Co zmieni RODO?
Z punktu widzenia osoby, której dane mają być przetwarzane, RODO wprowadza między innymi następujące zmiany: szerszy zakres obowiązku informacyjnego w procesie zbierania informacji, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo ograniczenia przetwarzania czy też prawa przyznane w związku z profilowaniem.

4. Kto skorzysta na zmianach?
Zmiany wprowadzają korzystniejszą i skuteczniejszą ochronę osób fizycznych, których dane mają być przetwarzane. Wprowadzono między innymi wysokie kary pieniężne za naruszanie przepisów RODO.

5. Gdzie szukać pomocy?
Osoby, których dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami mogą skierować skargę do organu nadzorczego (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), mogą też wytoczyć powództwo o odszkodowanie przed sądem powszechnym.