5 PYTAŃ O POLSKĄ STREFĘ INWESTYCJI

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji przedsiębiorcy mogą uzyskać 10, 12 lub 15 lat na zrealizowanie przedsięwzięcia i skorzystanie z ulgi podatkowej. Minimalne koszty inwestycji to od 0,5 do 100 mln zł. Na pytania o Polską Strefę Inwestycji odpowiada Rafał Kolano, radca prawny i przewodniczący rady nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

1. Jaki obszar obejmuje Polska Strefa Inwestycji?

Przedsiębiorcy mogą uzyskać 10, 12 lub 15 lat na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej. Decyzje są wydawane w zależności od lokalizacji i na określony czas. Im wyższa jest pomoc publiczna w regionie, tym dłuższy możliwy okres zwolnienia. Ale to nie wszystko. Oprócz oczywistej ulgi podatkowej, to przede wszystkim możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji, dodatkowa promocja w przypadku innowacyjnych projektów, możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej, pomoc w nawiązywaniu trwałych relacji z jednostkami naukowymi i szkołami oraz wsparcie transferu wiedzy i budowania zaplecza kadrowego

2. Czy każda firma może starać się o wsparcie?

Wsparcie mogą uzyskać firmy niezależnie od ich wielkości. Podstawowym celem Polskiej Strefy Inwestycji jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju, jak również przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów, stworzenie nowych miejsc pracy i zapewnienie większej konkurencyjności całej Polski. Nowe zasady wsparcia inwestycji zwiększają atrakcyjność inwestycyjną powiatów o największym bezrobociu oraz miast średniej wielkości, dla których taki system powoduje wzrost rozwoju.

3. Czy każda firma może starać się o wsparcie?

Wsparcie mogą uzyskać firmy niezależnie od ich wielkości. Podstawowym celem Polskiej Strefy Inwestycji jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju, jak również przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów, stworzenie nowych miejsc pracy i zapewnienie większej konkurencyjności całej Polski. Nowe zasady wsparcia inwestycji zwiększają atrakcyjność inwestycyjną powiatów o największym bezrobociu oraz miast średniej wielkości, dla których taki system powoduje wzrost rozwoju.

4. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby starać się o wsparcie?

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe trzeba spełniać następujące kryteria: inwestycja musi być nowa, jeszcze nie rozpoczęta, musi wpisywać się w zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną oraz spełniać kryteria ilościowe. Wymagania są dostosowane do wielkości firm z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej na danym terenie. Minimalne koszty inwestycji w zależności od wielkości przesiębiorcy kształtują się od 0,5 do 100 mln zł.

5. Od czego zacząć, starając się o ulgi w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Decyzje o wsparciu nowej inwestycji w przypadku naszego regionu wydaje Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Pierwszy krok to więc wizyta w siedzibie KSSE, gdzie można uzyskać pomoc i szersze wyjaśnienia. Co ciekawe, w rankingu FDI Business Financial Times za 2019 r. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazła się na 1. w Europie i 2. na świecie (po Dubaju). Strefa obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Obecnie działa w niej 390 przedsiębiorców, którzy łącznie zainwestowali 36 mld zł i stworzyli 80 tys. miejsc pracy.