450 mln zł na przebudowę DK 81

Przebudowa drogi krajowej nr 81 znalazła się na liście projektów infrastrukturalnych, które otrzymają wsparcie z Ministerstwa Rozwoju. Na liście inwestycji drogowych, które otrzymają dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znalazły się dwa katowickie projekty obejmujące przebudowę DK nr 81. Całkowita kwota dofinansowania to aż 450 mln zł.

Pierwszy projekt dotyczy rozbudowy dwóch odcinków DK nr 81 (ul. 73 Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km. Druga inwestycja zlokalizowana jest w Piotrowicach i obejmuje rozbudowę odcinka DK nr 81 (ul. Kościuszki) o długości 1,44 km wraz z budową dwupoziomowego węzła bezkolizyjnego na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z tzw. rondem turbinowym, dwupasowym, umożliwiającym poprzez DK nr 86 dojazd do A4.

O potrzebie tych inwestycji na naszych łamach mówili m.in. Marcin Krupa, prezydent Katowic oraz piotrowicki radny, Krzysztof Pieczyński. – To bardzo ważny krok dla poprawy sytuacji komunikacyjnej miasta – uważa radny. – Inwestycja w naszej dzielnicy pozwoli oddzielić ruch lokalny od ponadlokalnego m.in. w kierunku Mikołowa, Żor i Wisły. Mam nadzieję, że to znacznie usprawni ruch z dzielnic południowych do śródmieścia – dodaje.