Szkoła Pijarów

Wyniki Sprawdzianu szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Katowicach SĄ O OK. 20 PUNKTÓW PROC. WYŻSZE OD ŚREDNIEJ KRAJOWEJ. O źródłach sukcesu swoich uczniów pisze o. Sławomir Dziadkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach.

Doskonałe wyniki naszych uczniów uzyskane w tegorocznym Sprawdzianie są wypadkową kilku niezmiernie ważnych czynników. Dbałości o to, aby uczeń nie tylko doskonale opanował podstawę programową, ale też otrzymał wychowanie i mógł się rozwijać, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych.

W naszej szkole rozszerzamy siatkę obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedmioty egzaminacyjne.  Kładziemy nacisk na naukę języków obcych – stąd tak wysoki średni wynik naszej szkoły w części językowej – aż 97%. Dzieci w szkole pijarskiej uczą się w mniej licznych klasach, a to z kolei umożliwia nam podmiotowe i indywidualne podejście do każdego ucznia.

Drugim czynnikiem wpływającym na wysokie wyniki nauczania jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. Na tych zajęciach dzieci poprzez zabawę i naukę nie tylko utrwalają wiedzę, ale także rozwijają swoje zainteresowania. Proponujemy szereg zajęć, np. szachy, kółko gitarowe, gry i zabawy w języku angielskim, zajęcia kaligraficzne, kółko podróżnicze, warsztaty sztalugowe, zajęcia teatralne, kółko modelarskie itp.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom nauczania jest program wychowawczy szkoły, a co za tym idzie, wielowiekowa tradycja wychowania pijarskiego. Wartości chrześcijańskie, które proponujemy, wpływają nie tylko na rozwój życia religijnego, ale także na samodyscyplinę ucznia i rzetelne wypełnianie obowiązków. Co trzeba zaznaczyć, nasza kadra to nie tylko wyśmienici metodycy i pedagodzy, ale bardzo dobrzy chrześcijanie, pomagający nam pijarom w chrześcijańskim wychowaniu. Ogromną rolę pełnią tu także rodzice uczniów, którzy wspierają swoje dzieci w zdobywaniu wiedzy.