SPORTOWIEC POWINIEN MIEĆ TO WE KRWI

Regularne badania profilaktyczne powinny znaleźć się w planie treningowym każdego sportowca. O tym, kiedy osoby aktywne fizycznie powinny wykonać morfologię krwi, badanie enzymów wątrobowo-sercowych i poziomu białka – pisze mgr Nadia Nicpoń z Laboratorium Lab-Test.

Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem zdrowego i szczęśliwego życia. Niedostateczna ilość wysiłku fizycznego prowadzi do wielu problemów zdrowotnych, schorzeń i skutkuje obniżonym samopoczuciem.

Bez względu na wiek rozpocznij lub kontynuuj swoją przygodę ze sportem. Niech będzie Twoim sposobem na życie. Oczekując wspaniałych rezultatów, zacznij stopniowy wysiłek od sprawdzenia obecnego stanu zdrowia i kondycji organizmu. Profilaktyka to doskonałe narzędzie do uzyskania dobrej formy. Regularne badania profilaktyczne powinny znaleźć się w planie treningowym osób, które zaczynają i tych, które już regularnie uprawiają sport. Nie zapominajmy, że diagnostyka laboratoryjna na podstawie uzyskanych i odpowiednio zinterpretowanych parametrów określa aktualną kondycję naszego organizmu, a w przypadku pewnych nieprawidłowości – wskaże ich przyczynę. Zestaw badań w profilu dla osób aktywnych fizycznie diagnozuje poszczególne układy, narządy, ocenia gospodarkę elektrolitową i pierwiastkową oraz lipidową organizmu, ocenia pracę serca i mięśni.

Badanie krwi najlepiej przeprowadzić w okresie, kiedy nie zaczynamy intensywnych treningów, eliminując tym samym czynniki zakłócające wyniki badań:
– wysiłek umiarkowany obniża stężenie glukozy, cholesterolu, trójglicerydów,
– wysiłek przekraczający normalne wytrenowanie powoduje wzrost stężenia: białka, kreatyniny, kinazy kreatynowej, ALP, LDH, ALT,
– wysiłek skrajny daje objawy podobne do urazu.

Rozsądnym podejściem jest wykonanie badań zarówno przed okresem przygotowawczym, podczas przygotowań do startów, jak i w okresie startowym. Warto też badać się przy wprowadzaniu wszelkich zmian dietetycznych, kuracji suplementami czy lekami. Istniejąca możliwość porównania poszczególnych parametrów, pozwoli na naturalne monitorowanie zachodzących zmian oceny wpływu bodźców treningowych, wczesne wykrycie różnych niedoborów zaburzeń metabolicznych lub nieprawidłowej funkcji niektórych narządów. N

BADANIA LABORATORYJNE U OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE

– morfologia krwi,
– ogólne badanie moczu,
– enzymy wątrobowo-sercowe (ALT, AST),
– kinaza keratynowa (CK),
– poziom elektrolitów (Na, K),
– poziom magnezu, wapnia, żelaza, cynku,
– poziom glukozy na czczo,– poziom kreatyniny,
– poziom białka,– lipidogram na czczo,
– hormon tarczycy (TSH),
– białko ostrej fazy (CRP)

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Katowice, ul. Bażantów 47tel. 32 206 02 61, 605 553 334
www.lab-test.katowice.pl

Zapisz