KONTAKT

Redakcja/Reklama:

Bartłomiej Wnuk, Redaktor Naczelny: e-mail: bartlomiej@wnukconsulting.pl, tel.: +48 722 085 008
Dorota Filosek, Koordynator Projektu: e-mail: d.filosek@bazantowo.pl

Adres do korespondencji:

PLACE. Magazyn Osiedla Bażantowo, ul. Hierowskiego 2, 40-750 Katowice

Wydawca:

Millenium P. Płoskoń, K. Lasoń Sp. jaw., ul. Hierowskiego 2, 40-750 Katowice

Realizacja wydawnicza:

WNUK CONSULTING, ul. Bażantów 6C/6 (budynek CUBE), 40-668 Katowice

www.wnukconsulting.pl