Bażantowo najlepszym osiedlem typu „miasto w mieście w Polsce”

W raporcie „Analiza inwestycji mieszkaniowych o charakterze «Miasta w mieście»” Bażantowo zostało porównane z dziesięcioma innymi osiedlami w kraju, które pretendują do tytułu inwestycji w pełni zaspokajającej wszystkie potrzeby mieszkańców. Efekt? Nasze osiedle okazało się najlepsze w Polsce.

Firma Expo Property zestawiła 11 inwestycji mieszkaniowych, porównując infrastrukturę osiedli pod kątem zaspokajania potrzeb wielopokoleniowych rodzin. Bażantowo okazało się bezkonkurencyjne. To jedyna inwestycja, w ramach której nie tylko powstają lokale o zróżnicowanym standardzie, ale też mieszkania stworzone z myślą o seniorach i mieszkania z serwisem. Osiedle wyróżnia się tym, że oprócz zaspakajania podstawowych potrzeb mieszkańców, oferuje na swoim terenie usługi premium, takie jak: basen, saunarium, bowling oraz hotel.

Autorzy raportu za wyróżniki Bażantowa uznali także wysoki poziom bezpieczeństwa, bardzo atrakcyjne zagospodarowanie terenów zielonych i szeroką ofertę rekreacyjną. Bażantowo, jako jedno z niewielu osiedli, oferuje także dom seniora oraz dostęp do usług zdrowia, co czyni tę inwestycję całkowicie samowystarczalną.

Bażantowo, jako jedno z niewielu osiedli, oferuje także dom seniora oraz dostęp do usług zdrowia, co czyni tę inwestycję całkowicie samowystarczalną.

NR1_2018_Layout 1

NR1_2018_Layout 1